top of page

Poznaj komendy SMS Chojnet

Oddajemy do Waszej dyspozycji system SMS CHOJNET, który ułatwi abonentom komunikację z Biurem Obsługi Abonenta Sieci Chojnet.Wysyłając sms z odpowiednią komendą na numer 661 000 818 możesz sprawdzić swoje saldo, otrzymać numer konta do opłat abonamentowych bądź też zgłosić awarię.

Wysyłając sms o treści SALDO otrzymasz wiadomość zwrotną z informacją o aktualnym stanie opłat abonamentowych.

Wysyłając sms o treści KONTO otrzymasz wiadomość zwrotną z numerem konta, na które należy przelać opłatę abonamentową.

Wysyłając sms o treści NET ON możesz przywrócić funkcjonowanie łącza na okres 48 godzin. Usługa ta przeznaczona jest dla tych abonentów, którzy nie zdążyli dokonać opłaty abonamentowej w podanym na fakturze terminie. Abonent sieci Chojnet może skorzystać z tej opcji tylko raz w okresie rozliczeniowym (miesiącu).

Wysyłając sms o treści ILE otrzymasz informację o stanie wykorzystanego limitu transferu danych (komunikat dla abonentów korzystających z abonamentów Biały 500 i Biały 1000)

Wysyłając sms o treści WIFI otrzymasz nazwę i hasło swojej sieci bezprzewodowej.

Wysyłając sms o treści BOA otrzymasz hasło i login do panelu abonenckiego

Natomiast po wysłaniu sms o treści START aktywowane zostaną dodatkowe powiadomienia informujące o:

  • wystawieniu faktury

  • zaksięgowaniu opłaty abonamentowej

  • przypomnienie 1 dzień przed terminem płatności faktury

  • przypomnienie 2 dni przed zablokowaniem usług

  • informacja o zablokowaniu usług

Dodatkowe powiadomienia można wyłączyć poleceniem STOP.

Warunkiem poprawnej komunikacji jest wysyłanie komend z numeru telefonu podanego jako numer telefonu kontaktowego na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Sieć Chojnet.

Wielkość czcionki w treści smsa NIE MA znaczenia!

Firma CHOJNET Maciej Szypryt nie bierze odpowiedzialności za błędy w komunikacji wynikające z wysłania komendy z numeru telefonu innego niż podany jako numer telefonu kontaktowego na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Sieć Chojnet.

Opłata za wysyłane sms naliczana jest zgodnie z taryfami obowiązującymi u Operatorów sieci komórkowych z usług których korzystasz.


KORZYSTANIE Z USŁUGI SMS CHOJNET ABSOLUTNIE NIE STWARZA RYZYKA WYSYŁANIA SMSÓW O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page