top of page

SYSTEM KOMEND SMS

Oddajemy do Waszej dyspozycji system SMS CHOJNET, który ułatwi abonentom komunikację z Biurem Obsługi Abonenta Sieci Chojnet.

Wysyłając sms z odpowiednią komendą na numer 661 000 818 możesz sprawdzić swoje saldo, otrzymać numer konta do opłat abonamentowych bądź też zgłosić awarię.

 

Sms o treści SALDO - wiadomość zwrotna z informacją o aktualnym stanie opłat abonamentowych.

 

Sms o treści KONTO - wiadomość zwrotna z numerem konta, na które należy przelać opłatę abonamentową.

 

Sms o treści NET ON - możesz przywrócić funkcjonowanie łącza na okres 48 godzin. Usługa ta przeznaczona jest dla tych abonentów, którzy nie zdążyli dokonać opłaty abonamentowej w podanym na fakturze terminie. Abonent sieci Chojnet może skorzystać z tej opcji tylko raz w okresie rozliczeniowym (miesiącu).

 

Sms o treści ILE - informacja o stanie wykorzystanego limitu transferu danych (komunikat dla abonentów korzystających z abonamentów Biały 500 i Biały 1000)

 

Sms o treści WIFI - otrzymasz nazwę i hasło swojej sieci bezprzewodowej.

 

Sms o treści BOA - otrzymasz hasło i login do panelu abonenckiego

 

 

Natomiast po wysłaniu sms o treści START aktywowane zostaną dodatkowe powiadomienia informujące o:

 

  • wystawieniu faktury

  • zaksięgowaniu opłaty abonamentowej

  • przypomnienie 1 dzień przed terminem płatności faktury

  • przypomnienie 2 dni przed zablokowaniem usług

  • informacja o zablokowaniu usług

 

Dodatkowe powiadomienia można wyłączyć poleceniem STOP.

Warunkiem poprawnej komunikacji jest wysyłanie komend z numeru telefonu podanego jako numer telefonu kontaktowego na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Sieć Chojnet.

 

Wielkość czcionki w treści smsa NIE MA znaczenia!

 

Firma CHOJNET Maciej Szypryt nie bierze odpowiedzialności za błędy w komunikacji wynikające z wysłania komendy z numeru telefonu innego niż podany jako numer telefonu kontaktowego na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Sieć Chojnet.

 

Opłata za wysyłane sms naliczana jest zgodnie z taryfami obowiązującymi u Operatorów sieci komórkowych z usług których korzystasz.

 

KORZYSTANIE Z USŁUGI SMS CHOJNET ABSOLUTNIE NIE STWARZA RYZYKA WYSYŁANIA SMSÓW O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE!

bottom of page