SMS CHOJNET

 

Szanowni Państwo.

Oddajemy do Państwa dyspozycji system SMS CHOJNET, który ułatwi naszym abonentom komunikację z Biurem Obsługi Abonenta Sieci Chojnet.

 

Wysyłając sms z odpowiednią komendą na numer 661 000 818 mogą Państwo sprawdzić swoje saldo, otrzymać numer konta do opłat abonamentowych bądź też zgłosić awarię.

 

Wysyłając sms o treści SALDO otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z informacją o aktualnym stanie opłat abonamentowych.

 

Wysyłając sms o treści KONTO otrzymają Państwo wiadomość zwrotną z numerem konta na które należy dokonać opłatę abonamentową.

 

Wysyłając sms o treści NET ON mogą Państwo przywrócić funkcjonowanie łącza na okres 48 godzin. Usługa ta przeznaczona jest dla tych abonentów, którzy nie zdążyli dokonać opłaty abonamentowej w podanym na fakturze terminie. Abonent sieci Chojnet może skorzystać z tej opcji tylko raz w okresie rozliczeniowym (miesiącu).

 

Wysyłając sms o treści ILE otrzymają Państwo informację o stanie wykorzystanego limitu transferu danych (komunikat dla abonentów korzystających z abonamentów Biały 500 i Biały 1000)

 

Wysyłając sms o treści WIFI otrzymają Państwo nazwę i hasło swojej sieci bezprzewodowej.

 

Wysyłając sms o treści BOA otrzymają Państwo hasło i login do panelu abonenckiego

 

 

Natomiast po wysłaniu sms o treści START aktywowane zostaną dodatkowe powiadomienia o:

 

- wystawieniu faktury

- zaksięgowaniu opłaty abonamentowej

- przypomnienie 1 dzień przed terminem płatności faktury

- przypomnienie 2 dni przed zablokowaniem usług

- informacja o zablokowaniu usług

 

Dodatkowe powiadomienia można wyłączyć poleceniem STOP.

Warunkiem poprawnej komunikacji jest wysyłanie komend z numeru telefonu podanego jako numer telefonu kontaktowego na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Sieć Chojnet.

 

Wielkość czcionki w treści smsa NIE MA znaczenia!

 

CHOJNET Maciej Szypryt nie bierze odpowiedzialności za błędy w komunikacji wynikające z wysłania komendy z numeru telefonu innego niż podany jako numer telefonu kontaktowego na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Sieć Chojnet.

 

Opłata za wysyłane sms naliczana jest zgodnie z taryfami obowiązującymi u Operatorów sieci komórkowych z usług których Państwo korzystacie – KORZYSTANIE Z USŁUGI SMS CHOJNET NIE STWARZA RYZYKA WYSYŁANIA SMSÓW O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE!